Tilkomstteknikk

«Tilkomstteknikk er når vi løser store og små arbeidsoppgaver, sikkert og effektivt, på utilgjengelige steder der tidkrevende og dyre stillas og kraner kommer til kort eller blir for kostnadskrevende og tidkrevende.»

Vi har kompetent personell med solid bakgrunn innen fjellklatring som i tillegg er utdannet innen arbeid på vanskelig tilgjengelige konstruksjoner, installasjoner og terreng uten tilrettelagt adkomst der man må bruke metoder og utstyr for adkomstteknikk.

Vi har strenge HMS krav for arbeid i høyden og krever derfor at leverandører av denne type tjenester har formell bakgrunn og sertifisering innen adkomstteknikk og arbeid i høyden. Klatrekompaniet tilfredsstiller dette i tillegg til at de er en profesjonell leverandør på alle måter.

Les flere utalelser

Anbefaling fra kunder

Med våre metoder og spesialautsyr kan vi utføre sikker og effektiv adkomst på vanskelige steder som:

 • Broer
 • Tak
 • Fjellsider
 • Piper
 • Kraner
 • Vegger
 • Master
 • Trær
 • Rør
 • Huler
 • Antenner
 • Siloer

Vi utfører:

 • Inspeksjoner
 • Montering
 • Riving
 • Vedlikehold
 • Trefelling
 • Maling
 • Vindusvask
 • andre oppgaver på utilgjengelige plasser samt adkomst og fallsikring for bedriftenes egne fagfolk.
For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.