Korona garanti

Korona garanti er noe vi innfører for å sikre at våre kunder får en mer forutsigbar situasjon ved booking. Kort fortalt betyr dette at du kan sitte hjemme og planlegge og booke våre eventyrlige opplevelser (kurs, fjellføringsturer, opplevelser og arrangementer) uten at det er noen økonomisk risiko for deg om du ikke kan delta pga myndighetspålagte korona restriksjoner. 

Korona situasjonen vanskeliggjør påmelding og bookingsituasjonen 

Vi som mange andre bedrifter merker nedgang i etterspørsel etter kurs, føringsturer og opplevelser pga Korona relaterte omstendigheter.

Korona garanti er vårt tiltak for å gjøre påmelding og booking sikrere og mer forutsigbar 

Vi ønsker å gjøre situasjonen mer forutsigbart for våre kunder og oss selv ved å gjøre påmelding og booking tryggere med vår korona garanti. Denne garantien går ut på at du kan melde deg på våre kurs, føringsturer, opplevelser og arrangementer, og vite at dersom korona problematikken er gjeldende når aktiviteten skal gjennomføres kan du avbestille uten noen økonomisk tap. Garantien vil overstyre våre avbestillingsregler, dvs at dersom det for eksempel fem dager før kurset du er påmeldt fortsatt er myndighetsregulerte Koronatiltak som gjør at du ikke kan delta på kurset vil vi refundere hele kursprisen.

Vi håper korona garanti gjør det lettere for deg å booke aktiviteter hos oss. Når du sitter hjemme og føler brakkesyken nærmer seg kan du nå planlegge ditt neste klatrekurs / brekurs / topptur / guidede tur / opplevelse / arrangement uten risiko. Håper dette gjør livet ditt enklere i disse krevende tider, og bidrar til at du har noe å se frem mot. 

Klatrekompaniets HMS og Korona håntering

Som en del av forberedelsen til aktiviteter gjør våre guider og instruktører seg kjent med FHIs anbefalinger og råd (oppdateres av FHI hver dag kl 18) for å hindre smitte av koronavirus. Ansvarlig guide / kursleder / ansvarlig instruktør følger Klatrekompaniets instruks der han/hun bla har ansvar for å etablere gode vaner i gruppen for å redusere mulig overføring av smitte. Disse tiltakene vil bli orientert om innledningsvis og underveis på aktiviteten. 

Vårt tilbud

Våre klatrekurs, guidede turer og opplevelser

Klatrekompaniet har et stort utvalg av kurs, guidede turer som holdes jevnlig. Dette holder vi i Jotunheimen, Osloområdet, Hemsedal, Romsdalen, og andre steder ved forespørsel og behov. 

Regelmessige klatrekurs

Klatrekompaniet er den aktøren med størst utvalg av klatrekurs og som utdanner flest klatrere i landet. Vi setter opp kursdatoer for kursene slik at det er lett å planlegge og velge kurs som passer for deg. Vi har mange gjennomføringer av de ulike klatrekursene, så selv om vi utdanner mange klatrere har vi kurs med små grupper slik at det er lett å tilpasse kurset til hver enkelt deltager og den induviduelle progresjonen.  

Brattkort under klatrekurs

Vi tilbyr deltagere å ta Brattkorttest på slutten av våre klatrekurs. Dette er inkludert i våre kurspriser. Ved bestått brattkorttest får du «brattkort» som gir deg adgang til å klatre i innendørs klatreanlegg i Norge. Mer informasjon om Brattkort…

Rabbattert utstyr ved deltagelse på kurs

Klatrekompaniet er distributør av Petzl og ambassadør for Norrøna. Når du deltar på kurs og guidede turer med Klatrekompaniet får du rabbatterte priser på disse produktene når du handler av oss. Ofte sparer man inn hele kursprisen / prisen for guidede turer når man benytter seg av dette tilbudet. Kontakt oss for å få tilbud på dette…

Klatrekurs og kursdokumentasjon 

Klatrekompaniet har utviklet egne metodedokumenter for alle våre kurs. Dette dokumentet beskriver hva som er gjennomgått på kurset, rikt illustrert med bilder og tekst. Etter kurset får du metodedokumentet tilsendt i PDF format. Kursdeltagere sier det er lettere å komme i gang etter kurset og fortsette læring med metodedokumentet. 

Krav til instruktører under våre klatrekurs

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber (klatring, bre, skred, ski mm).

Mange av våre instruktører har erfaring fra andre områder som pedagogikk, friluftsveiledning og planlegging og gjennomføring av ekspedisjoner. Dette er med på å sikre at våre kurs, føringer og andre tjenester inneholder god kvalitet.